Ffair Nadolig

Myddfai Christmas Fair
October 17, 2012
New Year’s Eve Party
December 21, 2012

Ffair Nadolig

Sadwrn 1af o Rhagfyr am 10:00yb-16:00yp

MYNEDIAD AM DDIM

Bydd gennym amrywiaeth wych o anrhegion, crefftau, celf, cardiau a chynnyrch lleol, tombola, stondin gacennau, gemau a llawer mwy!

Dewch i fwynhau ein bwydydd Nadoligaidd ffres sydd ar gael yn ein caffi.

Dilynwyr gan berfformiad o ‘Dickens a Dylan’ straeon gan Abertawe Goleudy Theatre am 7.30yp, tocynnau £ 7 a £ 5 am gonstyngiadau.