Enw / Name Cyfeiriad ebost / Email address / Telephone
Cyng/Cllr Hywel Morgan (Cadeirydd/Chairman) esgairllaethdy@yahoo.co.uk      07970 902299
Cyng/Cllr Margaret Davies (Is-Gadeirydd/Vice Chair magsdavies@hotmail.co.uk        07917 251269
Cyng/Cllr Carol Dyer carol.dyer@outlook.com           07969 684418
Cyng/Cllr John Griffith john@myddfai.org                      07415 892091
Cyng/Cllr Catherine Hughes cathhughes007@btinternet.com 01550 720489
Cyng/Cllr Gareth Hughes beilicelyn18@gmail.com            07812 738745
Cyng/Cllr Hywel Lewis hywelglantowy@gmail.com     07778 602421

 

Cynghorydd Sir/County Councillor
Cyng/Cllr Andrew Davies AndrewDavies@carmarthenshire.gov.uk

 

Clerc/Clerk Cyngor Cymuned Myddfai Community Council
Mrs Sandra Beard CCMyddfai@outlook.com    01550 720192

Cyfarfodydd yn Neuadd Myddfai ar Nos Lun cyntaf y mis ag eithrio Gwyl y Banc

Meetings in Myddfai Hall on the first Monday of the month at 7.30pm with the exception of Bank Holidays

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload