Llyfr Coginio i Deithwyr

A Traveller’s Cook Book
January 29, 2014
Myddfai Food & Culture Trail – Book Launch
February 5, 2014

Llyfr Coginio i Deithwyr

Gwahoddiad Cynnes

I lawnsiad o gyhoeddiad newydd yn dathlu bwyd a chelfyddid yn Myddfai.

 

LLyfr Coginio i Deithwyr

Datblygwyd gan Margaret Rees mewn cysylltiad a Chymuned Myddfai

Neuadd Gymunedol a Chanolfan  Ymelwyr Myddfai

Myddfai SA20 0JD

Dydd Gwener Ionawr 31ain 3 y.p i 4.00 y.p

Gweinir lluniaeth ysgafn wedi ei sefydlu ar ryseitie o’r llyfr

Ateber Erbyn 29ain o Ionawr os gwelwch yn dda.