Myddfai Charity Bursary notice

What’s on at Myddfai Hall from June 2017
June 11, 2017
Sioe Myddfai Show 2017
August 8, 2017

Myddfai Charity Bursary notice

Myddfai Community Hall Tŷ Talcen Charity is offering a bursary grant to Myddfai residents

Elusen Tŷ Talcen, Myddfai

 

Under the terms of the Myddfai Tŷ Talcen Charity, applications are invited from residents of the Parish of Myddfai for a grant of up to £500 to support any educational, recreational or social project which will either benefit the individual, the wider community or both. Written applications should give full details of the proposal and how exactly it will benefit the individual, the community or both. Applications can be made at any time of the year, but decisions may take up to three months. Applications should be sent to Robin Barlow, Chair of Trustees, Felin Frân, Myddfai, Llandovery SA20 0PQ, preferably by e-mail (robinbarlow66@gmail.com).

Dan dermau Elusen Tŷ Talcen, Myddfai, gwahoddir ceisiadau wrth drigolion plwyf Myddfai am gymorthdal hyd at £500 i gefnogi  unrhyw gynllun addysgiadol, adloniadol neu gymdeithasol a fydd naill ai’n  fuddiol i’r unigolyn, y gymuned ehangach neu’r ddau. Dylai ymgeisiadau ysgrifenedig roi manylion llawn o’r cynllun a sut yn union fyddai’n fuddiol i’r unigolyn, y gymuned, neu’r ddau. Gellir gwneud cais unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, ond mae’n bosib’ fydd  penderfyniadau yn cymryd i fyny at dri mis. Dylid anfon ceisiadau at Robin Barlow, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, Felin Frân, Myddfai, Llanymddyfri, SA20 0PQ, trwy e-bost os yw hynny yn bosib’(robinbarlow66@gmail.com).