Myddfai Christmas Fair- Sat 6th Dec

Motorbike Hare & Hound in Myddfai
September 26, 2014
Myddfai Community Council Minutes for 2nd June 2014
October 13, 2014

Myddfai Christmas Fair- Sat 6th Dec

This year’s fair is on Sat 6th December 10am-4pm,                                           There are still some spaces left if you would like a stall

Myddfai Christmas Fair

Ffair Nadolig Myddfai

Saturday 6th December

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 6ydd

10am-4pm  10-4 o’r gloch

Myddfai Community Hall & Visitor Centre

Neuadd Gymunedol a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai

We will have a fantastic range of gifts, crafts, art, cards and local produce, tombola, cake stall, games and much more. 

Bydd gennym gasgliad hyfryd o anrhegion, crefftau, cerdiau a chynnyrch lleol, tombola, stondin deisienni, gemau a llawer mwy.

Come and enjoy the freshly made, festive refreshments on offer from our cafe

Dewch i fwynhau’r ymborth tymhorol ffres fydd ar gael yn ein caffi

                            www.myddfai.org  Tel: 01550 720449