Myddfai Community council Audit Completion Notice April 2024

Easter Sunday Market Myddfai 31st March 2024
March 27, 2024
Myddfai Community Council Notice Road Closure May 2024
April 12, 2024
Easter Sunday Market Myddfai 31st March 2024
March 27, 2024
Myddfai Community Council Notice Road Closure May 2024
April 12, 2024

Myddfai Community council Audit Completion Notice April 2024

Audit Completion notice, Minutes from last meeting & road closure notice

Public Audit (Wales) Act 2004 Section 29

Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014

 

 

  1.    The audit of accounts for the Myddfai Community Council for the years ended 31 March 2022, 2023 has been concluded.

 

 

 

2.      The annual return is available for inspection by any local government elector for the area of the Myddfai Community Council on application to:

 

(a)   Insert name, position and address of person  to whom local government electors should apply to inspect the annual return (a)Clerk

Mrs Beard

Prestbury Lodge

Llandovery

SA20 0JT

 

 

(b)   Insert the times between which a local government elector may apply to inspect the annual return

 

between (b)_4pm_______ and (b)___6_____ pm on Mondays to Fridays

 

(excluding public holidays), when any local government elector may make copies of the annual return.

 

 

(c)   Insert a reasonable sum for copying costs

 

 

 

3.    Copies will be provided to any local government elector on payment of (c)

 

£_15_____ for each copy of the annual return.

(d)   Insert name and position of person placing the notice  

 

(d)Clerk Mrs Beard____________________________________________________

(e)   Insert date of placing of the notice  

 

(e)8th April 2024____________________

 

Public Audit (Wales) Act 2004 Section 29

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

 

 

  1.    Mae archwiliadau cyfrifon dros [enw’r Cyngor] ar gyfer y blynyddoedd Sy’n gorffen ar 31 Mawrth 20xx, 20yy a 20zz wedi’u cwblhau.

 

 

 

2.         Mae’r cofnod blynyddol ar gael i’w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal [enw’r Cyngor] trwy wneud cais at:
(a)   Rhowch enw, swydd a chyfeiriad y person y dylai etholwyr llywodraeth leol wneud cais iddo/iddi i archwilio’r datganiad cyfrifon (a)___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

(b)   Rhowch yr amseroedd y gall   etholwr llywodraeth leol wneud cais i archwilio’r Ffurflen Flynyddol

 

 

rhwng (a)________ (b)________ pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener

 

gan eithrio gwyliau cyhoeddus), pryd y gall unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r cofnod blynyddol

 

 

(c)   Rhowch swm rhesymol ar gyfer costau copïo

 

 

 

3.    Darperir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol os gwneir taliad o (c)

 

£______ am bob copi o’r ffurflen flynyddol

(d)   Rhowch enw a swydd y person sy’n gosod yr hysbysiad  

 

(d)_______________________________________________________

(e)   Rhowch ddyddiad gosod yr hysbysiad  

 

(e)____________________