Myddfai Community Council May 2022

Car Boot & Table Top Sale Myddfai Hall 7th May 2022
April 5, 2022
What’s on in Myddfai from May 2022
May 28, 2022

Myddfai Community Council May 2022

RHYBUDD CYFETHOL / NOTICE OF CO-OPTION

 Cyngor Cymuned MYDDFAI Community Council

 RHYBUDD CYFETHOL / NOTICE OF CO-OPTION

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod dwy sedd wag fel Cynghorydd ar Gyngor Cymuned Myddfai ac mae’r Cyngor Cymuned yn bwriadu cyfethol. Os hoffech chi inni eich hystyried i’ch cyfethol i’r seddi gwag neu os hoffech chi wybod mwy am rôl Cynghorydd Cymuned cysylltwch gyda Clerc y Cyngor Sandra Beard drwy ebost (Sandra.A.Beard@outlook.com) neu drwy lythyr i Prestbury Lodge, Llanymddyfri. SA20 0JT erbyn Mehefin 6eg.

 

Notice is hereby given that two vacancies has occurred in the office of Councillor for Myddfai Community Council and the Council intends to co- opt. If you wish to be considered for co- option to the vacant seats or want more information regarding the role of Community Councillor please contact the Council Clerk ( Sandra.A.Beard@outlook.com) or by letter to Prestbury Lodge, Llandovery SA20 OJT by 6th June.