Myddfai Community Council- Platinum Jubilee Mugs

Myddfai Community Council Minutes May 2022
June 8, 2022
Myddfai Community Councillors July 2022
July 6, 2022

Myddfai Community Council- Platinum Jubilee Mugs

If you are a Myddfai Parish Resident & would like a Jubilee mug for your primary school age children please read on

   CYNGOR CYMUNED MYDDFAI

Myddfai Community Council

Hoffai’r cyngor glywed wrth rieni plant oed 0-blwyddyn11 os fyddech yn dymuno  i’r cyngor brynu cwpan coffa i ddathlu Jiwbilî y Frenhines Elizabeth  i’ch plentyn.

Cysylltwch gyda’r clerc gyda’r manylion priodol erbyn Mehefin 27ain

Clerc- Mrs. Sandra Beard

Prestbury Lodge

Llanymddyfri

E-bost- Sandra.a.beard@outlook.com

Ffon 01550 720192

…………………………………………………………………………………………………………….

As a council we would like to

Commemorate Queen Elizabeth 11 Platinum Jubilee

We would like to know if Parents of children

Aged between 0 to year 11

Would like their children to receive a

Commemorative Mug

Please contact the before 27th June

Clerk Sandra Beard

Prestbury Lodge

Llandovery

E-mail Sandra.a.beard@outlook.com

Phone 01550720192