Ras Myddfai 2014

Myddfai Community Council Minutes 13th May 2014 meeting
June 5, 2014
Food Safety Course- Level 2
July 26, 2014

Ras Myddfai 2014

Dydd Gwener, Awst 1af am 7 o’r gloch

  Friday, 1st  August 20014  at 7.00 pm

Mae dau gwrs, 5 ac 8 milltir, dros lonydd bryniog a llwybrau coediog.

There are two courses of 5 miles and 8 miles, over undulating lanes and forest tracks.

Mae hefyd Ras Plant dros 2.25 milltir i rai o dan 11 yn ogystal ag i blant rhwng 11-14, i ddechrau am 7.20pm.

There is also a Children’s Race of 2.25 miles for those under 11, and for those 11-14, starting at 7.20 pm.

Codir: ₤1 i Blant a ₤5 i Oedolion.

Entry fees: Children ₤1 and Adults ₤6

Bydd pob un yn cymeryd cyfrifoldeb am ei ddiogelwch ei hun.

All runners participate entirely at their own risk

Dechreuir y rasys o sgwâr y penref, Myddfai, 3 milltir i’r de o Lanymddyfri.

All races start from Myddfai village square, 3 miles south of Llandovery

Manylion pellach/Further details: Robin Barlow robinbarlow66@gmail.com