Myddfai Ras 2018 10th August

Myddfai Tŷ Talcen Charity Meeting- Accounts for 2017
March 7, 2018
Myddfai Stained Glass Legend Window
August 15, 2018

Myddfai Ras 2018 10th August

Myddfai Ras 7pm Myddfai Community Hall Friday 10th August

Ras Myddfai 2018

Dydd Gwener, Awst 10ed 2018 am 7 o’r gloch

 Friday, 10th  August 2018  at 7.00 pm

Mae dau gwrs, 5 ac 8 milltir, dros lonydd bryniog a llwybrau coediog.

There are two courses of 5 miles and 8 miles, over undulating lanes and forest tracks.

Mae hefyd Ras Plant dros 2.25 milltir i rai o dan 11 yn ogystal ag i blant rhwng 11-14, i ddechrau am 7.20pm.

There is also a Children’s Race of 2.25 miles for those under 11, and for those 11-14, starting at 7.20 pm.

Codir: 1 i Blant a 6 i Oedolion.

Entry fees: Children ₤1 and Adults ₤6

Bydd pob un yn cymeryd cyfrifoldeb am ei ddiogelwch ei hun.

All runners participate entirely at their own risk

Dechreuir y rasys o sgwâr y pentref, Myddfai, 3 milltir i’r de o Lanymddyfri.

All races start from Myddfai village square, 3 miles south of Llandovery

Manylion pellach/Further details: Margaret Davies magsdavies@hotmail.co.uk