Myddfai Ty Talcen Charity Accounts Presentation

Myddfai Community Council Meeting February 2016
March 12, 2016
Book Signing by Medium- Jenny Martin
April 1, 2016

Myddfai Ty Talcen Charity Accounts Presentation

Myddfai Tŷ Talcen Charity

Presentation of accounts with Ceri Rees from Ashmole & Co

Wednesday 23 March at 6.15 pm in the Hall

All welcome; please come along

—————————-

Elusen Tŷ Talcen, Myddfai

Cyflwynir y Cyfrifon gan Ceri Rees o Ashmole a’r Cwmni

Nos Fercher, 23ed o Fawrth am 6.15 yn y Neuadd

Croeso Cynnes i Bawb; dewch os gwelwch yn dda!