Myddfai Tŷ Talcen Charity Presentation of Accounts

Myddfai Hall Car Boot & Table Top Sale Sat 13th April 2019
March 16, 2019
Myddfai Food Safety Level 3 Supervisors Course 4th, 5th & 11th Nov 2019
July 10, 2019

Myddfai Tŷ Talcen Charity Presentation of Accounts

Presentation of Accounts with Ceri Rees from Ashmole & Co

Wednesday 20 March at 6.00 pm in the Hall

All welcome; please come along

Cyflwynir y Cyfrifon gan Ceri Rees o Ashmole a’r Cwmni

Nos Fercher, 20fed o Fawrth am 6.00 yn y Neuadd

Croeso Cynnes i Bawb; dewch os gwelwch yn dda!