Presentation of Accounts/ Cyflwynir y Cyfrifon

What’s on in Myddfai from December 2016
December 4, 2016
Food Safety Level 2 Course- Myddfai Hall
February 11, 2017

Presentation of Accounts/ Cyflwynir y Cyfrifon

Wednesday 22nd March 2017 6.30pm /Nos Fercher, 22ed o Fawrth am 6.30

 

Myddfai Tŷ Talcen Charity

Presentation of Accounts with Ceri Rees from Ashmole & Co

Wednesday 22nd March at 6.30pm in the Hall

All welcome; please come along

 

Elusen Tŷ Talcen,Myddfai

Cyflwynir y Cyfrifon gan Ceri Rees o Ashmole a’r Cwmni

Nos Fercher, 22ed o Fawrth am 6.30 yn y Neuadd

Croeso Cynnes i Bawb; dewch os gwelwch yn dda!