Ras Myddfai – Friday 5th August

Strawberry Afternoon Tea Event
June 24, 2016
What’s on in Myddfai From July 2016
July 17, 2016

Ras Myddfai – Friday 5th August

Myddfai Race Friday 5th 7pm

Ras Myddfai 2016

Dydd Gwener, Awst 5ed 2016 am 7 o’r gloch

Friday, 5th August 2016 at 7.00 pm

Mae dau gwrs, 5 ac 8 milltir, dros lonydd bryniog a llwybrau coediog.

There are two courses of 5 miles and 8 miles, over undulating lanes and forest tracks.

Mae hefyd Ras Plant dros 2.25 milltir i rai o dan 11 yn ogystal ag i blant rhwng 11-14, i ddechrau am 7.20pm.

There is also a Children’s Race of 2.25 miles for those under 11, and for those 11-14, starting at 7.20 pm.

Codir: 1 i Blant a ₤6 i Oedolion.

Entry fees: Children ₤1 and Adults ₤6

Bydd pob un yn cymeryd cyfrifoldeb am ei ddiogelwch ei hun.

All runners participate entirely at their own risk

Dechreuir y rasys o sgwâr y pentref, Myddfai, 3 milltir i’r de o Lanymddyfri.

All races start from Myddfai village square, 3 miles south of Llandovery

Manylion pellach/Further details: Robin Barlow robinbarlow66@gmail.com