Ras Myddfai – Friday 5th August

Strawberry Afternoon Tea Event
June 24, 2016
What’s on in Myddfai From July 2016
July 17, 2016
Strawberry Afternoon Tea Event
June 24, 2016
What’s on in Myddfai From July 2016
July 17, 2016

Ras Myddfai – Friday 5th August

Myddfai Race Friday 5th 7pm

Ras Myddfai 2016

Dydd Gwener, Awst 5ed 2016 am 7 o’r gloch

Friday, 5th August 2016 at 7.00 pm

Mae dau gwrs, 5 ac 8 milltir, dros lonydd bryniog a llwybrau coediog.

There are two courses of 5 miles and 8 miles, over undulating lanes and forest tracks.

Mae hefyd Ras Plant dros 2.25 milltir i rai o dan 11 yn ogystal ag i blant rhwng 11-14, i ddechrau am 7.20pm.

There is also a Children’s Race of 2.25 miles for those under 11, and for those 11-14, starting at 7.20 pm.

Codir: 1 i Blant a ₤6 i Oedolion.

Entry fees: Children ₤1 and Adults ₤6

Bydd pob un yn cymeryd cyfrifoldeb am ei ddiogelwch ei hun.

All runners participate entirely at their own risk

Dechreuir y rasys o sgwâr y pentref, Myddfai, 3 milltir i’r de o Lanymddyfri.

All races start from Myddfai village square, 3 miles south of Llandovery

Manylion pellach/Further details: Robin Barlow robinbarlow66@gmail.com