paul

October 12, 2015

New Brochure 2015/16

To view our online 2015/16 brochure, click the button below.    
October 17, 2012

Ffair Nadolig

Sadwrn 1af o Rhagfyr am 10:00yb-16:00yp MYNEDIAD AM DDIM Bydd gennym amrywiaeth wych o anrhegion, crefftau, celf, cardiau a chynnyrch lleol, tombola, stondin gacennau, gemau a […]
October 17, 2012

Myddfai Christmas Fair

Saturday 1st December  10am-4pm FREE ENTRY We will have a fantastic range of gifts, crafts, art, cards and local produce, tombola, cake stall, games and much […]