Navigate / search

  • Myddfai

    Myddfai Community Hall, Visitor Centre & Tŷ Talcen gift Shop Is an energy efficient facility in the heart of the picturesque village of Myddfai, three miles from Llandovery in Carmarthenshire, surrounded by the beautiful scenery of the Brecon Beacons National Park. Read more...

  • Myddfai

    Mae Neuadd Gymunedol a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai yn gyfleustra ynni-effeithiol yng nghanol pentref tlws Myddfai, tair milltir o Lanymddyfri, yn Sir Gaerfyrddin. Saif yng nghanol harddwch Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Darllen mwy...